A A A a m b u l a n c i a  s . r . o .
M U D r .   M á r i a   S z a b a r i o v á
V š e o b e c n ý   l e k á r   p r e   d o s p e l ý c h


  Domov    
  Ordinačné hodiny           
  Služby
  Vybavenie
  Certifikáty
  Mapa k zdraviu
  Kontakt
  Alternatívna medicína

 

 

 

 

 


Ordinačné hodiny

Pondelok:    7:15 - 14:00 ,
Návšteva pacientov na lôžku 14:00 - 15:00
Utorok:       7:15 - 14:00
Streda:     11:30  - 17:00
Návšteva pacientov na lôžku 09:00 - 11:30
Štvrtok:      7:15 - 13:30
Piatok:        7:15 - 13:30